top of page

     SASHIMI

 

E1.  TUNA SASHIMI - Maguro
E2.  SALMON SASHIMI - Saki
E3.  YELLOW TAIL SASHIMI - Hamachi
E4.  TUNA BELLY SASHIMI - Toro
E5.  SOCKEYE SALMON SASHIMI
E6.  SMOKED SALMON SASHIMI
E7.ASSORTED SASHIMI
 

     DONBURI ( Rice Bowl )

 
F1.  CHICKEN DON - Oyako don - chicken with onion, egg on rice
F2.  BEEF DON - Gyu Don - beef with onion, egg on rice
F3.  BREADED PORK DON - Katsu Don - deep fried pork with onion, egg on rice
F4.  BBQ EEL DON - Unagi Don - BBQ eel on rice
F5.  TUNA DON - Tekka Don - tuna sashimi on rice
F6.  SALMON DON - Sake Don - salmon sashimi on rice
F7.  TUNA AND SALMON DON - tuna and salmon sashimi on rice
F8.  CHIRASHI DON - assorted sashimi on rice
 
bottom of page